El català a la selectivitat

Evolució de l’ús del català a la selectivitat

Variació interanual

(Durant els anys 1993, 1995 i 1996 no es recolliren dades. La dada que consta en el gràfic és la que tendria si el creixement hagués estat regular)

Ús del català a la selectivitat per zones

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Evolució de l’ús del català a la selectivitat per zones

Percentatge d’alumnes segons el nombre d’exàmens que fan en català

2019
2018

No hi ha dades

2017

No hi ha dades

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Percentatges d’ús del català a la selectivitat per municipis

2019

No hi ha dades

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006